ksadamboniecki Postęp

Lekarze i dentyści wobec obowiązku rejestrowania obrotu na kasie fiskalnej

Każdy lekarz, w tym i lekarze stomatolodzy ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej jeśli prowadzi praktykę prywatną.

Odrębną grupą są lekarze, którzy w ramach tej praktyki świadczą usługi, które refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jednak w tym przypadku wszystkie usługi winne być pokrywane przez NFZ przelewem.

Jeżeli pacjenci w ramach praktyki prywatnej poza usługami oferowanymi przez NFZ otrzymują dodatkowo usługi nie refundowane przez Narodowy Fundusz (choćby było to zaledwie niewielkiej części), wówczas lekarze ci powinni rejestrować swój obrót z użyciem kasy fiskalnej.

Dotyczy to więc przede wszystkim usług, za które pacjent zapłacić musi ze swoich prywatnych funduszy gotówką.

Rozwiązaniem zastępującym kasę fiskalną może być posiadanie komputera wraz z drukarką fiskalną.

To zastosowanie wygodne dla tych lekarzy, którzy ewidencję swoich pacjentów prowadzą za pomocą komputera właśnie.

Drukarka fiskalna wykorzystywać będzie oprogramowanie dostępne w komputerze i działać na zasadzie podobnej do kasy fiskalnej.

Ostatnim rozwiązaniem jest zakup kasy fiskalnej mobilnej – w przypadku lekarza świadczącego usługi wizyt domowych.