ksadamboniecki Postęp

Jak nie żegnać przyjaciela

Zwierzęce cmentarze, podobnie jak te przeznaczone dla ludzi, mają swoje regulaminy. Dla osoby, która chce z szacunkiem pożegnać przyjaciela takie zasady są oczywiste.

Warto jednak przypomnieć, czego nie wolno robić na zwierzęcych cmentarzach. Jakie punkty znajdziemy w przykładowym regulaminie? Przede wszystkim nie możemy chować zwierząt samodzielnie.

Pochówek musi się odbyć za zgodą władz cmentarza i najczęściej również przy pomocy wyznaczonych pracowników placówki. Na terenie nie można też przebywać poza godzinami otwarcia cmentarza.

Ten punkt jednak wygląda również w zależności od konkretnego cmentarza – zdarza się, że właściciele cmentarza mają prawo do wejścia na teren o każdej porze dnia i nocy, w dowolnym dniu w roku. Na cmentarzu trzeba się też rzecz jasna zachowywać z odpowiednią godnością.

Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Nie wolno też niszczyć zieleni i elementów cmentarza, w tym nagrobków.

Śmieci należy wrzucać do wyznaczonych pojemników.