Główne zadania systemów operacyjnych

Do głównych zadań systemu operacyjnego zainstalowanego na każdym z komputerów należy zarządzanie jego zasobami.

Polega ono na tym, iż sterują a także optymalizują to funkcjonowanie dając możliwość wykorzystywania wszystkich, stosownie do sytuacji i potrzeby, urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego.

Elementem składowym OS są moduły, które zwane są sterownikami.

www.jednosc-boronow.pl

To one udostępniają wszelkim aplikacjom różnego rodzaju metody programowania urządzeń, będące oczywiście ze sobą spójnymi, są tak zwane interfejsy.

To one dają gwarancję właściwego i skorelowanego działania każdego, nowego urządzenia, podłączonego do komputera bazowego i posiadającego odpowiednie oprogramowanie.

Dlatego też przy zakupie nowych urządzeń ich producenci zapewniają dostęp do odpowiednich sterowników, umożliwiających kompatybilne funkcjonowanie tego nowego, ze sprzętem już przez nas posiadanym i użytkowanym.

Takowe sterowniki możemy także pozyskać z sieci internetowej, w której zasobach się znajdują.